Angst

Angst is een bijzonder iets… Het zorgt ervoor dat we in negatieve patronen blijven zitten waardoor we “unhappy” zijn met aspecten van ons leven. Of het nu gaat om je werk, vrienden of je relatie. En gek genoeg wensen we wel anders, maar durven we niet. Want ja, liever het “zekere” voor het “onzekere”. Ons ego houdt van safe…

We willen het eigenlijk anders, maar zijn bang voor de gevolgen als we het ook daadwerkelijk gaan doen. “Wat als ik verander van baan, wat als ik eerlijk ben tegen die vriend, wat als ik mijn partner in gesprek ga…..” Vaak gaan we uit van het negatieve en komen we daarmee vast te zitten in ons eigen denkcirkeltje van angst. Ons favoriete @#*!#-gevoel.

Maar vraag je eens eerlijk af waar je nu uiteindelijk echt bang voor bent. Wat is het allerergste dat je kan overkomen en hoe reëel is dat eigenlijk? Wees nou eerlijk, behalve de dood is praktisch alles wel op te lossen en soms zelfs om te keren. Wil je verandering in je leven? ‘Move on’, en wacht niet op een ander die het voor je doet.
You are not a tree.

Sorry, the comment form is closed at this time.