Gerben heeft na zijn studie orthopedagogiek en de opleiding tot GZ-psycholoog bij verschillende GGZ-instellingen gewerkt als hoofdbehandelaar. Sinds 2013 is hij praktijkhoudend in het mooie Twentse Losser.

Over mij

Iedereen en elke situatie is uniek en mag daarom rekenen op een eigen specifieke benadering. Gerben is daarnaast altijd op zoek naar de kracht van mensen, naar dat wat werkt en hoe hij zichzelf als psycholoog kan blijven ontwikkelen. Hij volgt daarom jaarlijks verschillende cursussen en opleidingen. Naast zijn nieuwsgierigheid heeft hij ook humor, want er mag ook gelachen worden.

Zijn praktijk

In 2013 is Gerben zijn praktijk voor psychologische zorg (Generalistische Basis GGZ) vanuit huis begonnen. Om nog dichterbij en beter bereikbaar te zijn, is hij per 1 maart 2016 verhuist naar het ‘Froenshuis’, Raadhuisplein 6, 7581 AG Losser. Hij werkt samen met huisartsen in- en buiten de gemeente. Daarnaast is hij aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Netwerk vrijgevestigde GGZ Twente’.

Kwaliteit

De praktijk heeft het keurmerk van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Het keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit van de zorg. Met het keurmerk laat de praktijk zien dat ze zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. Meer informatie vindt u in de flyer-informatie voor clienten die via deze link is te downloaden.

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Ons goedgekeurde statuut is ter inzage op de praktijk aanwezig.

Bij de Synergie werken we met GGZ standaarden. Dit zijn algemene richtlijnen waarin beschreven staat hoe je behandeling wordt vormgegeven. Via de link kun je meer informatie vinden over de standaarden per probleem. Daarnaast zijn onze behandelingen ontworpen vanuit de GGZ generieke module. De versies voor jou en je naasten kunt je vinden op www.thuispost.nl.

Registraties

Gerben Keujer staat geregistreerd als: GZ-psycholoog / orthopedagoog, registerpsycholoog, registerpsycholoog Kinderen en Jeugd NIP. Hij is BIG geregistreerd (nummer 99912524925) en aangesloten bij het NIP, de NVGzP en de NVGTwente. Hieronder meer informatie en andere handige links.
  • Zorg verandert
  • keurmerk basis ggz
  • Big geregistreerd
  • Registerpsyholoog NIP
  • NVGTwente
  • CJG

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, luisteren we goed naar jullie feedback. Om passende zorg te bieden is het van belang om in gesprek te blijven. Naast luisteren passen we daarom ook twee meetinstrumenten toe:

ROM (routine outcome measurement). Dit instrument geeft inzicht in het effect van de behandeling, dus doet de behandeling wat het moet doen? Ook laat het zien of de kwaliteit van de behandeling aansluit bij de wens. Dit onderzoek bestaat vooral uit vragenlijsten. Eén aan het begin van de behandeling en één aan het eind. Wij bespreken de uitkomsten van de lijsten met je. .

Ook maken we gebruik van de landelijke vragenlijst ‘Consumer Quality Index’ (CQI vragenlijst). Hiermee worden de ervaringen gemeten. De resultaten, die anoniem en vertrouwelijk behandeld worden, gebruiken we om de zorg te verbeteren. De resultaten vertellen waar de beste zorg wordt geleverd. En daar leren we van.

In het jaar 2018 hebben ruim 60 cliënten van de Synergie de CQI ingevuld met een gemiddeld waarderingscijfer van 9.2. Daar zijn we trots op. Uit de vragenlijsten van afgelopen jaar hebben we ook leerpunten kunnen halen. Zo proberen we je nog beter informatie te geven over wat je wel en niet moet verwachten van de behandeling. Ook hebben we een centraal telefoonnummer ingesteld zodat we dagelijks goed bereikbaar zijn.

Een andere ontwikkeling is dat we bij de Synergie nadenken over het aanstellen van een zogenaamde cliëntenraad. Meepraten binnen de Synergie hoeft namelijk niet alleen over zorg te gaan. Het kan ook gaan over beleid. En daar krijgen we graag advies over van de mensen om wie het gaat.