Meer info

Maak hieronder een keuze over het onderwerp waar je meer informatie over wilt.

Online inschrijven

De vergoeding voor psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) valt nu volledig onder de basisverzekering. Er is geen eigen bijdrage. De vergoeding valt echter wel onder het eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen aan je zorgverzekeraar voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Je kunt met de zorgverzekeraar afspreken dat het eigen risico gespreid over het jaar wordt geïnd. Vanaf januari 2015 wordt de zorg voor kinderen tot 18 jaar door de gemeente vergoed. Een verwijsbrief of een zorgbeschikking van de Gemeente (Centrum Jeugd en Gezin) is voldoende.

Online inschrijven kan via het patiëntenportaal verderop, selecteer in het zwarte gedeelte “inschrijven” door op de 3 streepjes te klikken.